قالب سربرگ المنتور Digital Marketing Studio

Premium

دسته بندی

توضیحات

قالب سربرگ Elementor فارسی شده همان قالب های آماده المنتور پرو می باشد. این مجموعه با استفاده از ویژگی کانتینر ( Container) طراحی شده و برای استفاده باید آخرین نسخه المنتور را نصب داشته باشید.

افزونه های مورد نیاز:

برای درج کامل قالب ها، باید لیست افزونه های بالا را نصب کنید.

برای درج کامل قالب ها، باید لیست افزونه های بالا را نصب کنید.

دیگر قالب های Elementor:

دیگر قالب های Header:

اشتراک گذاری