قالب 404 Elementor

Premium

دسته بندی

توضیحات

قالب 404 Elementor فارسی شده همان قالب های آماده المنتور پرو می باشد. این مجموعه با استفاده از ویژگی کانتینر ( Container) طراحی شده و برای استفاده باید آخرین نسخه المنتور را نصب داشته باشید.

افزونه های مورد نیاز:

برای درج کامل قالب ها، باید لیست افزونه های بالا را نصب کنید.

برای درج کامل قالب ها، باید لیست افزونه های بالا را نصب کنید.

دیگر قالب های Elementor:

دیگر قالب های 404:

اشتراک گذاری